Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chính tại Phòng khám Tai Mũi Họng – ThS.Bác sĩ Hoàng Đình Ngọc. Phó Giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương
Nơi công tác
  • Phòng khám Tai Mũi Họng – ThS.Bác sĩ Hoàng Đình Ngọc
Kinh Nghiệm
Phó Giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương
Trưởng khoa Nội soi - Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức