Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chính tại Phòng khám Tai Mũi Họng – ThS.Bác sĩ Hoàng Đình Ngọc. Phó Giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương
Nơi công tác
  • Phòng khám Tai Mũi Họng – ThS.Bác sĩ Hoàng Đình Ngọc
Kinh Nghiệm
Phó Giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương
Trưởng khoa Nội soi - Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội