Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ khám và điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt
Nơi công tác
  • Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt
Kinh Nghiệm
Hơn 25 năm kinh nghiệm về Ung thư vú và các vấn đề về vú
Trưởng khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K Trung ương (2016 - nay)
Nguyên Phó Trưởng khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K Trung ương (2004 - 2016)
Nguyên Bác sĩ điều trị khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K Trung ương (2001 - 2004)
Giải thưởng và ghi nhận
Chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, đề tài nghiên cứu hợp tác quốc tế
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội viên Hội Ung thư Việt Nam
  • Không có nhận xét nào.