Giới thiệu
Chức vụ
Chủ nhiệm Khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108
Nơi công tác
  • Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Danh hiệu trí thức tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển thủ đô của Tạp chí Trí thức và phát triển
Thầy thuốc ưu tú Việt Nam
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội