Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ khoa C5 - Viện Tim Mạch Bệnh Viện Bạch Mai
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Bạch Mai
Kinh Nghiệm
Bác sĩ khám, Điều trị nội, Tim mạch can thiệp – Bệnh viện Đông Đô
Bác sĩ khoa C5 – Viện Tim Mạch Quốc Gia
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức