Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ khoa C5 - Viện Tim Mạch Bệnh Viện Bạch Mai
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Bạch Mai
Kinh Nghiệm
Bác sĩ khám, Điều trị nội, Tim mạch can thiệp – Bệnh viện Đông Đô
Bác sĩ khoa C5 – Viện Tim Mạch Quốc Gia
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội