Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Bệnh viện k
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Ban thư kỹ đề tài nhánh cấp nhà nước: Nghiên cứu 9 bệnh đường tiêu hóa thường gặp tại các tỉnh biên giới và miền núi phía Bắc (đã nghiệm thu)
Thư kỹ đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: Nghiên cứu điều trị phẫu thuật viêm tụy cấp hoại tử tại Bệnh viện Việt Đức.
Có trên nhiều bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học.
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội