Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Dr.Binh Tele_Clinic
Nơi công tác
  • Phòng khám Đa khoa Dr.Binh Tele_Clinic
Kinh Nghiệm
2008 - 2012: Phó Chủ nghiệm khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh Viện quân đội 354
2003 - 2008: Bác sĩ chuyên khoa Nội và Siêu âm - Bệnh viện Quân đội 354
1984 - 2002: Bác sĩ chuyên khoa Nội - Bệnh viện Quân đội 354
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức