Giới thiệu
Chức vụ
Bệnh viện Phụ Sản An Thịnh
Nơi công tác
Kinh Nghiệm
Từ T4/2009 đến nay: Phó trưởng khoa phụ nội tiết Bệnh viện Phụ sản TW Hà Nội
Từ T7/2007 – T3/2009: Phó trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản TW Hà Nội
Từ T9/2005 – T6/2007: Phụ trách phòng Chỉ đạo chuyên khoa Bệnh viện phụ sản TW Hà Nội
Từ T8/2004 – T8/2005: Bác sĩ – Phó trưởng phòng Chỉ đạo chuyên khoa, Bệnh viện phụ sản TW Hà Nội
Từ T7/2002 – T7/2004: Bác sĩ – Phó trưởng khoa Sản I tại Bệnh viện Phụ sản TW Hà Nội
Từ T1/2002 – T6/2002: Bác sĩ tại Viện Bảo vệ Bà mẹ – trẻ sơ sinh Hà Nội
Từ T6/2001 – T12/2001: Bác sĩ – Phó trưởng khoa phục vụ theo yêu cầu, Bệnh viện phụ sản Hải Phòng.
Từ T5/1995 – T5/2001: Bác sĩ – Phó trưởng khoa sản Bệnh viện phụ sản Hải Phòng
Từ T12/1992 – T4/1995: Bác sĩ – Trưởng phòng hậu sản, Bệnh viện phụ sản Hải Phòng
Từ T4/1985 – T11/1992: Bác sĩ tại Bệnh viện phụ sản Hải Phòng
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội