Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Khoa Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Hỗ Trợ Sinh Sản Và Nam Học ĐỨC PHÚC
Kinh Nghiệm
Từ T4/2009 đến nay: Phó trưởng khoa phụ nội tiết Bệnh viện Phụ sản TW Hà Nội
Từ T7/2007 – T3/2009: Phó trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản TW Hà Nội
Từ T9/2005 – T6/2007: Phụ trách phòng Chỉ đạo chuyên khoa Bệnh viện phụ sản TW Hà Nội
Từ T8/2004 – T8/2005: Bác sĩ – Phó trưởng phòng Chỉ đạo chuyên khoa, Bệnh viện phụ sản TW Hà Nội
Từ T7/2002 – T7/2004: Bác sĩ – Phó trưởng khoa Sản I tại Bệnh viện Phụ sản TW Hà Nội
Từ T1/2002 – T6/2002: Bác sĩ tại Viện Bảo vệ Bà mẹ – trẻ sơ sinh Hà Nội
Từ T6/2001 – T12/2001: Bác sĩ – Phó trưởng khoa phục vụ theo yêu cầu, Bệnh viện phụ sản Hải Phòng.
Từ T5/1995 – T5/2001: Bác sĩ – Phó trưởng khoa sản Bệnh viện phụ sản Hải Phòng
Từ T12/1992 – T4/1995: Bác sĩ – Trưởng phòng hậu sản, Bệnh viện phụ sản Hải Phòng
Từ T4/1985 – T11/1992: Bác sĩ tại Bệnh viện phụ sản Hải Phòng
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức