Giới thiệu
Chức vụ
Giám đốc Trung tâm tế bào gốc máu cuống rốn, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương
Kinh Nghiệm
Giám đốc Trung tâm tế bào gốc máu cuống rốn, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương
Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia
Giải thưởng và ghi nhận
Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2017
Lịch khám

Chọn và đặt lịch khám
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Y học, ĐH Y Hà Nội.
Ủy viên BCH Hội Y học Sinh sản Hà Nội
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội