Giới thiệu
Chức vụ
Hội đồng tư vấn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Kinh Nghiệm
Hội đồng tư vấn tại khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Tim mạch Đông Nam Á
Bác sĩ tại phòng khám Nội - Bệnh viện Tim mạch Thăng Long
Bác sĩ tại khoa Khám bệnh tự nguyện - Bệnh viện Tim Hà Nội
Bác sĩ tại phòng khám Khải An
Bác sĩ tại đơn vị khám và tư vấn Tim mạch theo yêu cầu - Viện Tim mạch Việt Nam
Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Nội Tim mạch - Đại học Y Hà Nội
Nguyên viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam
Giải thưởng và ghi nhận
Năm 2008: Danh hiệu Anh hùng lao động
Năm 2005: Nhận giải thưởng Nhà nước về áp dụng thành công các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị hiện tại trong Tim mạch
Năm 2004: Danh hiệu Nhà giáo nhân dân
Lịch khám

Chọn và đặt lịch khám
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội tim mạch Việt Nam
Hiệp hội Tim mạch Đông Nam Á
Hội Tim mạch Âu Châu FESC
Hội Tim mạch Hoa Kỳ FACC
Hội Tim mạch Pháp
Hội phẫu thuật nhi khoa Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội