Giới thiệu
Chức vụ
Hội đồng tư vấn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Kinh Nghiệm
Hội đồng tư vấn tại khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Tim mạch Đông Nam Á
Bác sĩ tại phòng khám Nội - Bệnh viện Tim mạch Thăng Long
Bác sĩ tại khoa Khám bệnh tự nguyện - Bệnh viện Tim Hà Nội
Bác sĩ tại phòng khám Khải An
Bác sĩ tại đơn vị khám và tư vấn Tim mạch theo yêu cầu - Viện Tim mạch Việt Nam
Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Nội Tim mạch - Đại học Y Hà Nội
Nguyên viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam
Giải thưởng và ghi nhận
Năm 2008: Danh hiệu Anh hùng lao động
Năm 2005: Nhận giải thưởng Nhà nước về áp dụng thành công các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị hiện tại trong Tim mạch
Năm 2004: Danh hiệu Nhà giáo nhân dân
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội tim mạch Việt Nam
Hiệp hội Tim mạch Đông Nam Á
Hội Tim mạch Âu Châu FESC
Hội Tim mạch Hoa Kỳ FACC
Hội Tim mạch Pháp
Hội phẫu thuật nhi khoa Việt Nam