Giới thiệu
Chức vụ
Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai
Nơi công tác
  • Bệnh viện Bạch Mai
Kinh Nghiệm
Thành viên Hội đồng Cố vấn Chuyên môn Bệnh viện Đông Đô
Chủ nhiệm và Giảng viên cao cấp Bộ môn Tim Mạch Đại học Y Hà Nội.
Trưởng phòng Tim mạch Can thiệp – Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch Mai
Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tổng Thư ký Hội Tim mạch Việt Nam
Thành viên Hội Tim mạch Hoa Kỳ
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội