Giới thiệu
Chức vụ
Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2
Kinh Nghiệm
1981 - 1983: Khám bệnh khoa Nội cho cán bộ cao cấp của bộ tổng tham mưu
1983 - 1986: Khám bệnh chuyên khoa Nội tại CPC
1987 - 2000: Khám bệnh chuyên khoa Nội cho cán bộ cao cấp của Bộ tổng tham mưu
2000 - 2005: Khám bệnh chuyên khoa nội khối cơ quan bộ quốc phòng
2005 - 2013: Khám bệnh chuyên khoa Nội tại phòng khám Viện y học cổ truyền
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội