Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (6)
 • Test PCR mẫu đơn - 6h - trong giờ hành chính

  Test PCR mẫu đơn - 6h - trong giờ hành chính

  Bác sĩ

  Xét nghiệm Covid-19 - Dich Vụ Test PCR Tại Nha
  Test PCR mẫu đơn - 4h - Trong giờ hành chính

  Test PCR mẫu đơn - 4h - Trong giờ hành chính

  Bác sĩ

  Xét nghiệm Covid-19 - Dich Vụ Test PCR Tại Nha
  Test PCR mẫu đơn - 4h - Ngoài giờ hành chính

  Test PCR mẫu đơn - 4h - Ngoài giờ hành chính

  Bác sĩ

  Xét nghiệm Covid-19 - Dich Vụ Test PCR Tại Nha
  Test PCR Gộp 5 - 6h - trong giờ hành chính

  Test PCR Gộp 5 - 6h - trong giờ hành chính

  Bác sĩ

  Xét nghiệm Covid-19 - Dich Vụ Test PCR Tại Nha
 • Test PCR gộp 5 - 4h - trong giờ hành chính

  Test PCR gộp 5 - 4h - trong giờ hành chính

  Bác sĩ

  Xét nghiệm Covid-19 - Dich Vụ Test PCR Tại Nha
  Test PCR gộp 5 - 4h - ngoài giờ hành chính

  Test PCR gộp 5 - 4h - ngoài giờ hành chính

  Bác sĩ

  Xét nghiệm Covid-19 - Dich Vụ Test PCR Tại Nha
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội