Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (3)
 • Trương Thị Vân

  Trương Thị Vân

  THS.BS

  Sản phụ khoa - Phòng khám đa khoa quốc tế Cộng Đồng
  Trịnh Tùng

  Trịnh Tùng

  TS.BS

  - Phòng khám đa khoa quốc tế Cộng Đồng
  Trương Phú Hải

  Trương Phú Hải

  Bác sĩ CKII

  Nam khoa - Phòng khám đa khoa quốc tế Cộng Đồng
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày