Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (6)
 • Test mẫu đơn PCR Covid-19

  Test mẫu đơn PCR Covid-19

  Bác sĩ

  Xét nghiệm Covid-19 - Xét nghiệm PCR Covid-19 Tại Nhà
  Test Gộp 3 PCR Covid-19

  Test Gộp 3 PCR Covid-19

  Bác sĩ

  Xét nghiệm Covid-19 - Xét nghiệm PCR Covid-19 Tại Nhà
  Test Gộp 5 PCR Covid-19

  Test Gộp 5 PCR Covid-19

  Bác sĩ

  Xét nghiệm Covid-19 - Xét nghiệm PCR Covid-19 Tại Nhà
  Test Gộp 4 PCR Covid-19

  Test Gộp 4 PCR Covid-19

  Bác sĩ

  Xét nghiệm Covid-19 - Xét nghiệm PCR Covid-19 Tại Nhà
 • Test Gộp 10 PCR Covid-19

  Test Gộp 10 PCR Covid-19

  Bác sĩ

  Xét nghiệm Covid-19 - Xét nghiệm PCR Covid-19 Tại Nhà
  Test Gộp 2 PCR Covid-19

  Test Gộp 2 PCR Covid-19

  Bác sĩ

  Xét nghiệm Covid-19 - Xét nghiệm PCR Covid-19 Tại Nhà
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội