Giới thiệu
Chức vụ
Chủ nhiệm bộ môn Tâm thần - Viện 103 - Học viện Quân Y, Chủ nhiệm khoa Thần kinh - Tâm thần - Bệnh viện Quân y 103, Phó Chủ tịch Hội đồng giám định của Bộ Quốc phòng
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Kinh Nghiệm
Chủ nhiệm khoa Thần kinh - Tâm thần - Bệnh viện Quân y 103
Chủ nhiệm bộ môn Tâm thần - Viện 103 - Học viện Quân Y
Phó Chủ tịch Hội đồng giám định của Bộ Quốc phòng
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức