Giới thiệu
Chức vụ
Chủ nhiệm bộ môn Tâm thần - Viện 103 - Học viện Quân Y, Chủ nhiệm khoa Thần kinh - Tâm thần - Bệnh viện Quân y 103, Phó Chủ tịch Hội đồng giám định của Bộ Quốc phòng
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Kinh Nghiệm
Chủ nhiệm khoa Thần kinh - Tâm thần - Bệnh viện Quân y 103
Chủ nhiệm bộ môn Tâm thần - Viện 103 - Học viện Quân Y
Phó Chủ tịch Hội đồng giám định của Bộ Quốc phòng
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội