Cách phòng ngừa mẹ bầu bị thiểu ối

Cách phòng ngừa mẹ bầu bị thiểu ối

Nước ối đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của thai nhi. Trường hợp lượng ối trong bụng mẹ qua ít mà người ta gọi là thiểu ối sẽ tiềm ẩn những nguy cơ như gây thiểu sản phổi, khoèo chi, chèn ép dây rốn... Vậy, Cách phòng ngừa mẹ bầu bị thiểu ối và điều trị.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày