Quy chế hoạt động

 1. NGUYÊN TẮC CHUNG

  Chào mừng bạn đến với Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn! Trước khi sử dụng trang web Bcare gồm các dịch vụ hay công cụ, bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sau đây của trang web. Nếu bạn có thắc mắc về những Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare qua thông tin liên hệ chúng tôi công khai trên website. Mục tiêu của văn bản này là để đề ra sự chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện giữa Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare và người sử dụng.

  Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản của quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra thường xuyên quy chế này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi quy chế thay đổi được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

  Khi vào web của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi, nếu dưới 18 tuổi phải truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare cấp cho Thành viên một giấy phép không thể chuyển nhượng và có thể hủy bỏ để sử dụng trang web, theo Quy chế đã đề ra, cho mục đích đăng tải các nội dung về dịch vụ đặt lịch khám trên trang web. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong Quy chế này, Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare sẽ xóa tài khoản thành viên mà không cần báo trước. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng kí thành viên. Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Trang web phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí. Hơn nữa, Thành viên phải thông báo cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ quy định. Trong suốt quá trình đăng ký, Thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Trang web. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

 2. QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Định nghĩa

   - Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.bcare.vn được gọi tắt là BCARE.

   - Sản phẩm giao dịch trên BCARE bao gồm hàng hóa/dịch vụ (sau đây gọi chung là “Sản Phẩm”);

   - Nhà cung cấp, đối tác, thương nhân (NCC): Là tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ đặt lịch khám (bao gồm các loại dịch vụ mà pháp luật cho phép) thông qua hình thức đăng thông tin tại website Bcare.vn và các NCC phải là thành viên của BCARE thì mới có thể giao dịch trên BCARE;

   - Khách hàng (KH): Là những người có nhu cầu mua các sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ của NCC và phải là thành viên của BCARE thì mới có thể giao dịch trên BCARE).

   - Thành viên: Thành viên của BCARE là những người đã đăng ký tài khoản tại Bcare.vn và đã được quản trị của BCARE duyệt làm thành viên.

  2. Quy định chung

   - BCARE được thiết lập và sở hữu bởi Công ty Cổ phần đầu tư Bcare (dưới đây gọi tắt là công ty hoặc Bcare), một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109564614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/03/2021.

   - BCARE dành cho các người bán (hay còn gọi là Nhà cung cấp, đối tác (NCC)) có nhu cầu giới thiệu, bán sản phẩm trên BCARE; và đã ký hợp đồng với BCARE hoặc/và đã đăng ký tài khoản và được duyệt để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên BCARE.

   - Khách hàng (Thành viên - KH) tham gia giao dịch trên BCARE là mọi cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch trên website, nếu dưới 18 tuổi thì phải có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

   - Để làm Nhà cung cấp, đối tác của BCARE cần phải đăng ký làm thành viên của BCARE. Bằng việc xác nhận đồng ý điều khoản và qui định của BCARE khi đăng ký làm thành viên, các thành viên của BCARE được xem là đã tìm hiểu kỹ các qui định của BCARE và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định, các chính sách, qui chế hoạt động này của BCARE.

   - Trong mọi trường hợp, Nhà cung cấp sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm do Nhà cung cấp cung cấp trên BCARE.

   - Thành viên tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn tự do lựa chọn những dịch vụ mà NCC đăng bằng cách liên hệ trực tiếp với NCC theo thông tin được công khai trên website, không trái với quy định của pháp luật.

   - Các sản phẩm được NCC cung cấp trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

   - Hoạt động mua bán các sản phẩm, dịch vụ thông qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Thành viên.

   - Các thông tin mà khách hàng đăng ký là thành viên của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn phải chính xác, đầy đủ theo quy định của Công ty.

   - Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn.

 3. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

  1. Quy trình mua hàng trên Bcare.vn

   Quy trình chung dành cho khách hàng: Đăng ký tài khoản -> Nhập hồ sơ bệnh nhân -> Đặt dịch vụ

   - Đăng ký, đăng nhập tài khoản:

   + Bước 1: Nhập thông tin số điện thoại

   + Bước 2: Xác thực bằng số điện thoại

   + Bước 3: Nhập mã OTP được gửi về điện thoại:

   Sau khi nhập mã xác thực sẽ khởi tạo tài khoản theo mã OTP. Mật khẩu tự động là: 12345678

   + Bước 4: Nhập lại mật khẩu và tiếp tục

   Mật khẩu luôn tự động là 12345678

   Sau khi nhập mật khẩu 12345678 thì tài khoản đã được khởi tạo thành công

   - Tạo hồ sơ bệnh nhân

   - Đặt dịch vụ

   + Bước 1: Lựa chọn bác sĩ và đặt lịch

   + Bước 2: Chọn hồ sơ bệnh nhân và nhập các thông tin khác

   + Bước 3: Ấn Thanh toán

   Sau khi ấn thanh toán, khách hàng sẽ được chuyển đến trang danh sách lịch đã đặt để theo dõi các lịch khám đã khởi tạo:

   Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Cơ chế giải quyết tranh chấp trên BCARE.

  2. Quy trình dành cho NCC

   Quy trình giao dịch bán sản phẩm dành cho Nhà cung cấp tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Nhà cung cấp và BCARE (sau đây gọi là “Hợp Đồng”) và/hoặc các quy chế/quy định áp dụng cho NCC được đăng tải trên website, NCC thực hiện theo các bước sau đây:

   Quy trình chung: Đăng ký tài khoản (nếu đã có tài khoản sẽ là đăng nhập) Nhập thông tin dịch vụ cung cấp Chờ Bcare xác nhận dịch vụ

   - Đăng ký (đăng nhập):

   + Bước 1: Đọc và đồng ý với điều khoản của Bcare

   + Bước 2: Hoàn tất thông tin cá nhân và đăng tải hình ảnh chứng minh

   + Bước 3: Chờ Admin Bcare xác nhận tài khoản

   + Bước 4: Sau khi đăng ký tài khoản và được duyệt tài khoản thành công thì nhà cung cấp truy cập vào https://bacsi.bcare.vn/admin_login_step_3 đăng nhập -> nhập số điện thoại -> nhận mã sms-> nhập mã sms -> đặt mật khẩu

   Đăng nhập: Sau khi đăng kí xong, nhà cung cấp cần dùng tính năng đăng nhập để tiếp tục hoàn thiện thông tin cá nhân

   - Nhập thông tin dịch vụ:

   Nhà cung cấp dịch vụ hoàn thiện thông tin ở mục Thông tin chủ quản và các mục quản lý

   + Nhập thông tin bệnh viện, cơ sở y tế

   + Cập nhật thông tin giờ làm việc

   + Cập nhật các bài viết

   + Cập nhật các dịch vụ (đây là thông tin hiển thị để khách hàng đặt lịch)

   + Cập nhật các loại thuốc

   + Cập nhật địa chỉ cung cấp dịch vụ

   + Cập nhật thông tin Bác sĩ (đây chính là dịch vụ cung cấp cho khách hàng đặt lịch)

   Tính năng tạo lịch cho bác sĩ

   + Cập nhật thông tin các gói khám (đây chính là dịch vụ cung cấp cho khách hàng đặt lịch)

   Tính năng tạo lịch khám cho bệnh viên, phòng khám

   - Chờ Bcare duyệt thông tin: Những thông tin lịch khám, bài viết,.. cần ban quản lý website Bcare.vn duyệt trước khi hiển thị tới khách hàng

   Quy trình kiểm soát dành cho ban quản lý website

   + BCARE sẽ thu phí đăng bán sản phẩm/dịch vụ của NCC theo thỏa thuận tại Hợp Đồng hoặc Quy chế hoạt động; và NCC chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách hàng liên quan đến Sản Phẩm do Nhà cung cấp cung cấp trên BCARE.

   + Nhà cung cấp phải có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác về dịch vụ của mình đã cung cấp cho nhân viên có trách nhiệm của Bcare và phải cập nhập thường xuyên số lượng còn trống.

  3. Quy trình vận chuyển, giao nhận

   Bcare không có chính sách vận chuyển, giao nhận mà chỉ hỗ trợ nhà cung cấp đăng thông tin lên website hoặc nếu khách hàng đặt lịch khám thông qua chức năng đặt lịch khám được tích hợp sẵn trên website thì Bcare có trách nhiệm chuyển thông tin khách hàng đến cơ sở y tế, phòng khám, bác sĩ mà khách đã đặt, sau đó toàn bộ giao dịch khám chữa bệnh đều do nhà cung cấp và khách hàng tự thỏa thuận với nhau.

  4. Quy trình và chính sách hủy dịch vụ

   Nếu khách hàng có nhu cầu hủy dịch vụ, vui lòng liên hệ tới Bcare.vn để được hỗ trợ. Thông tin liên hệ như sau:

   - Website: bcare.vn

   - Gọi điện: 094 288 5423

   - Email: info@bcare.vn

   - Địa chỉ văn phòng công ty: Tầng 3, Số 1 Lô 4E, Trung Yên 10B, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

   Khách hàng có thể hủy lịch trong bất cứ trường hợp nào, không cần điều kiện gì.

  5. Quy trình bảo hành/bảo trì

   - Đối với việc sử dụng dịch vụ giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên Bcare: Công ty sẽ tiến hành bảo trì hệ thống thường xuyên để quá trình sử dụng thực hiện của thành viên được ổn định.

   - Đối với các sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) do Nhà cung cấp cung cấp: Khách hàng và Nhà cung cấp tự thỏa thuận với nhau việc bảo hành và bảo trì dịch vụ.

  6. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

   Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử giữa Khách hàng và Nhà cung cấp sẽ được hai bên phải tự giải quyết với nhau.

   - Về phía Bcare: Có cơ chế thông báo tin quảng cáo sai sự thật, nếu xác định được Nhà cung cấp có hành vi vi phạm, Công ty có quyền xử lý theo Quy chế hoạt động, chính sách của Công ty.

   - Mọi tranh chấp phát sinh giữa Công ty và Người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

   - Nguyên tắc đền bù: Trong trường hợp bất kỳ dịch vụ nào do Bcare cung cấp được cho là không đầy đủ hoặc không phù hợp, Bcare sẽ đưa ra phương án đền bù thỏa đáng cho Người dùng theo nguyên tắc đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Người dùng. Dịch vụ được cung cấp không đầy đủ hoặc không phù hợp sẽ được đền bù toàn bộ. Ngoài việc đền bù toàn bộ bằng việc cung cấp dịch vụ khác thay thế hoặc tiếp tục cung cấp phần dịch vụ còn thiếu hay không phù hợp, Bcare có quyền dành cho Người dùng lợi ích cộng thêm khác theo thỏa thuận với Người dùng. Bcare sẽ gửi thông tin về lợi ích cộng thêm như vậy thông qua email của Người dùng. Những lợi ích cộng thêm như giải pháp đền bù theo thỏa thuận như vậy, trong mọi trường hợp, đều không được xem là nhằm mục đích khuyến khích Người dùng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Bcare cung cấp. Bcare sẽ gửi thông tin về các giải pháp đền bù và cả những lợi ích cộng thêm được xem như giải pháp đền bù, bao gồm nhưng không giới hạn thời gian, phương thức đền bù, thời gian xác nhận việc chấp nhận phương thức đền bù …, cho Người dùng thông qua email đăng ký. Người dùng phản hồi xác nhận việc chấp thuận với các giải pháp đền bù trong thời hạn được nêu trong email. Người dùng cũng được suy đoán là mặc nhiên chấp thuận những các giải pháp đền bù cộng thêm do Bcare đề xuất nếu Bcare không nhận được bất kỳ phản hồi từ chối nào của Người dùng khi hết thời hạn được thông báo trong email hoặc nếu Người dùng tiếp tục dịch vụ với phương án đền bù do Bcare đưa ra. Bcare được xem là hoàn thành việc đền bù vào thời điểm Người dùng phản hồi chấp nhận hoặc khi hết thời hạn phản hồi nêu trong email mà Bcare vẫn không nhận được phản hồi nào từ Người dùng, tùy theo thời điểm nào đến sớm hơn.

   Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại cụ thể như sau:

   - Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, trước hết bên bị vi phạm sẽ liên lạc bên kia để khiếu nại, trao đổi và tìm ra phương pháp tự giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải.

   - Bcare và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại Website.

   - Khi phát sinh tranh chấp, Bcare đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Website và thực hiện theo các bước sau:

   + Bước 1: Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: info@bcare.vn, Thành viên có thể phản ánh trực tiếp đến ban quản trị.

   + Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Website sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Website sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.

   Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Website thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

   Khách hàng gửi khiếu nại tại địa chỉ:

   - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BCARE

   - Địa chỉ: Số 6, ngách 3/149 phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

   - Email: info@bcare.vn

   - Điện thoại: 094 288 5423

 4. QUY TRÌNH THANH TOÁN

  Bcare không tham gia vào quy trình thanh toán giữa Người sử dụng dịch vụ và Nhà cung cấp. Người sử dụng dịch vụ và nhà cung cấp có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

  Cách 1: Thanh toán trực tiếp (bằng tiền mặt):

  - Bước 1: Người sử dụng dịch vụ tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

  - Bước 2: Người sử dụng dịch vụ đến địa chỉ phòng khám

  - Bước 3: Người sử dụng dịch vụ khám và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt;

  Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản:

  - Bước 1: Người sử dụng dịch vụ tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

  - Bước 2: Người sử dụng dịch vụ xác thực việc đặt lịch (điện thoại, tin nhắn, email);

  - Bước 3: Nhà cung cấp xác nhận thông tin Người sử dụng dịch vụ;

  - Bước 4: Người sử dụng dịch vụ đến địa chỉ phòng khám;

  - Bước 5: Người sử dụng dịch vụ khám và thanh toán qua hình thức chuyển khoản;

 5. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

  Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

  - Công Ty sử dụng việc thẩm định thông tin NCC và thông tin cá nhân của thành viên. Để bảo đảm rằng giao dịch được thực hiện thành công, và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh.

  - Khi đăng ký tham gia bán hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn, thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: Họ tên; địa chỉ, số điện thoại, Email, Mật khẩu (điền theo hướng dẫn của website). Người dùng hiểu và đồng ý rằng bất kỳ thông báo, thông điệp hoặc các thông tin nào khác dù ở dạng văn bản hay dữ liệu ở dạng khác đều được xem là đã nhận bởi Người dùng khi được nhập vào email và/hoặc số điện thoại liên lạc và/hoặc khi được gửi đến địa chỉ do Người dùng cung cấp trên Website Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn phục vụ cho mục đích đăng ký.

  - Thành viên không nên cung cấp thông tin chi tiết về các khoản thanh toán cho bất kỳ ai qua thư điện tử hoặc các phương tiện khác. Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào mà thành viên có thể phải chịu do việc trao đổi thông tin có liên quan đến việc thanh toán bằng bất kỳ phương tiện nào.

  - Thành viên không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ, hoặc bất kỳ hình thức can thiệp nào khác vào hệ thống của BCARE hoặc thay đổi các cấu trúc dữ liệu. Tuyệt đối không được phân phát, phát tán, sử dụng bất kỳ hoạt động nào can thiệp và gây thiệt hại, hoặc xâm phạm nền tảng của các hoạt động kinh doanh giao dịch trên trang web của Công ty. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo các điều khoản của quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

  - Tất cả các bên tham gia với Công ty phải bảo mật mọi thông tin về giao dịch, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin.

 6. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

  1. Mục đích và phạm vi thu thập

   Việc thu thập dữ liệu trên website bcare.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà bcare.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để bcare.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

   Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho bcare.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  2. Phạm vi sử dụng thông tin

   Website bcare.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

   - Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

   - Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và bcare.vn;

   - Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

   - Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

   - Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại bcare.vn.

   - Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: bcare.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

  3. Thời gian lưu trữ thông tin

   Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và BCARE, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của BCARE, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của BCARE bảo mật.

   BCARE có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. BCARE cũng sẽ phối hợp với các chuyên gia bảo mật (khi cần) nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của BCARE. Khi thu thập dữ liệu, BCARE thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ. Bên cung cấp dịch vụ máy chủ sẽ phải tuân thủ bảo mật thông tin các thành viên cũng như các dữ liệu khác của BCARE theo pháp luật.

   Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ được các đối tác cổng thanh toán của BCARE bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. BCARE không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của BCARE.

   Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được BCARE lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày Khách Hàng đóng tài khoản trên BCARE. Sau khi thời hạn này kết thúc, BCARE sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

   Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của BCARE, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống BCARE, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp BCARE phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép, … BCARE có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Bcare.vn.

  4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BCARE.

   Địa chỉ: Số 6, ngách 3/149 phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

   Email: info@bcare.vn

   Điện thoại: 094 288 5423

  5. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận được với thông tin cá nhân của khách hàng

   Chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên và đối tác của Bcare.vn mới có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết để liên hệ xác nhận khi khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Ngoài ra, nhân viên của Bcare.vn sẽ cung cấp thông tin cá nhân khách hàng nếu trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước.

  6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

   Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Bcare.vn thực hiện việc này.

   Thành viên có quyền gửi khiếu nại về NCC đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Bcare.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, Bcare.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

   Email: info@bcare.vn

   Điện thoại: 094 288 5423

   Fax:

  7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

   BCARE không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật. Ngoài các trường hợp nêu trên, BCARE sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, BCARE cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

   Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Bcare.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

   Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Bcare.vn.

   Ban quản trị Bcare.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/đặt hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán ..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Bcare.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

  8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ, mua sản phẩm

   Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

   Email: info@bcare.vn

   Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

   Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trú và du lịch là 15 ngày.

 7. QUẢN LÝ THÔNG TIN VỀ KHUYẾN MẠI

  Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn có trách nhiệm kiểm duyệt những thông tin về khuyến mại mà NCC gửi cho bên quản trị website để đăng bán các sản phẩm có giá ưu đãi. Bcare.vn sẽ từ chối đăng bán những sản phẩm có giá ưu đãi khi thông tin mà NCC đưa cho bên Công ty xét duyệt là không chính xác với các sản phẩm.

  Thông tin về khuyến mại hiện thị rõ ràng các điều kiện, số lượng, thời gian mà NCC đưa ra cho mỗi sản phẩm có giá ưu đãi được bán trên Bcare.vn.

  Tuy theo từng thời điểm khuyến mại của NCC thì Bcare.vn sẽ điều chỉnh mức khuyến mại cho phù hợp.

 8. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

  Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Bcare.vn, Bcare.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho thành viên.

  Khi thực hiện các giao dịch trên Bcare.vn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

  Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử tại địa chỉ email: info@bcare.vn chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia giao dịch tại Bcare.vn.

  Tuy nhiên, Công ty/Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do công ty gây ra.

 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BCARE.VN

  1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn

   Yêu cầu Thương Nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng;

   Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán Sản Phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên trên BCARE phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với Sản Phẩm đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

   Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên BCARE;

   Có quyền kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên BCARE được thực hiện chính xác, đầy đủ. Xử lý khi phát hiện các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch. Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách Hàng/thương nhân và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng/thương nhân trên BCARE (sau đây gọi là “Tài Khoản BCARE”) bất cứ thời điểm nào nếu BCARE nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng/thương nhân giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho BCARE và/hoặc Thương Nhân/khách hàng khác trên BCARE mà không cần có sự đồng ý của thành viên (thương nhân/khách Hàng). Tuy nhiên, có thể BCARE sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.

   Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên BCARE theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với BCARE bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của BCARE là của chủ sở hữu website www.bcare.vn (ông Hán Văn Nam – người quản lý website Công ty Cổ phần đầu tư Bcare). Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của BCARE phải được sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu website www.bcare.vn.

   Trường hợp BCARE phát hiện Thương Nhân vi phạm quy định này, BCARE có quyền:

   Yêu cầu Thương Nhân chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các gian hàng, đơn đặt hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc

   Khấu trừ mọi chi phí mà BCARE đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Thương Nhân theo các hợp đồng đã ký kết giữa Thương Nhân và BCARE Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn nêu ra.

   Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Bcare.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

   Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế này của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn.

   Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn.

   Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

  2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn

   Đăng ký BCARE với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Thương Nhân và Khách Hàng khi giao dịch trên BCARE;

   Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên BCARE được thực hiện chính xác, đầy đủ;

   Ngăn chặn và loại bỏ khỏi BCARE những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh;

   Cố gắng loại bỏ khỏi BCARE những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;

   Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Thương Nhân, Khách Hàng và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

   Hỗ trợ Khách Hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh với Thương Nhân sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng theo quy định trên BCARE;

   Trong mọi trường hợp, BCARE không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng/Thương Nhân phát sinh trong quá trình giao dịch trên BCARE, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của BCARE.

   Trong trường hợp Khách Hàng bị thiệt hại do lỗi cố ý của BCARE, trách nhiệm của BCARE đối với Khách Hàng chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách Hàng mua trên BCARE;

   Khi có thay đổi về một trong các nội dung của qui chế này thì BCARE sẽ thông báo trước khi áp dụng ít nhất 5 ngày ở mục tin tức trên trang chủ của website;

   Tuân thủ Điều 15 nghị định 81/2018/NĐ-CP (Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin) và tuân thủ theo điều 41 của nghị định 52/2013-NĐ-CP - Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến khi BCARE tổ chức dịch vụ khuyến mại trực tuyến.

   Giới hạn trách nhiệm của BCARE trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên sàn giao dịch BCARE:

   Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy định/qui trình, hướng dẫn.

   Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn chịu trách nhiệm xây dựng website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn.

   Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn chịu trách nhiệm cập nhật bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn.

   Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các NCC tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn.

   Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

   Bcare.vn có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của khách hàng khi sử dụng dịch vụ mà NCC bán tại Bcare.vn và phối hợp với NCC để giải quyết tranh chấp xảy ra giữa KH và NCC trong quá trình KH sử dụng dịch vụ do NCC đó khuyến mại bán tại Bcare.vn.

 10. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NCC

  1. Quyền của NCC

   Sau khi ký hợp đồng về quảng cáo đăng tin hoặc đăng ký tài khoản thì Đối tác/Nhà cung cấp có thể đăng bán các sản phẩm, dịch vụ của mình trên Bcare.vn.

   Đối tác/Nhà cung cấp sẽ được hỗ trợ đào tạo những kỹ năng cần thiết để quản lý tài khoản hoặc tin đăng trên Bcare.vn qua tổng đài hỗ trợ hoặc email đến bộ phận chăm sóc, tư vấn của Bcare.vn nếu được yêu cầu hỗ trợ.

   Đối tác/Nhà cung cấp sẽ được Bcare.vn hỗ trợ đăng tin về bất động sản; khuyến mại; … trên Bcare.vn và hưởng các chính sách ưu đãi do ban quản lý Bcare.vn đề ra trong quá trình hoạt động.

  2. Trách nhiệm NCC

   Đối tác / Nhà cung cấp phải cung cấp đầy đủ thông tin như tên công ty, số ĐKKD, ngành nghề lĩnh vực hoạt động, website (nếu có), … cho ban quản lý Bcare.vn.

   Đối tác / Nhà cung cấp có trách nhiệm cung cấp cho Bcare.vn bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

   Đối tác / Nhà cung cấp phải cam kết các thông tin, giấy tờ cung cấp là chính xác và phải là bản gốc hoặc bản sao chứng thực của chính quyền địa phương.

   Đối tác / Nhà cung cấp có trách nhiệm niêm yết chính xác thông tin về địa điểm, giá, chính sách khuyến mại... một cách cụ thể, rõ ràng.

   Phối hợp với Bcare.vn giải quyết những vấn đề tranh chấp giữa thành viên người tìm kiếm với Đối tác / Nhà cung cấp về những khiếu nại trong quá trình trao đổi, đặt địa điểm diễn ra qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn.

   Đối tác / Nhà cung cấp có nghĩa vụ phải bồi thường những thiết hại của thành viên người tìm kiếm khi lỗi được xác định thuộc về Đối tác / Nhà cung cấp.

   Đối tác / Nhà cung cấp phải đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn.

   Đối tác / Nhà cung cấp phải cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

   Đối tác / Nhà cung cấp phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn.

   Đối tác / Nhà cung cấp cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

   Đối tác / Nhà cung cấp không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn.

 11. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI MUA/NGƯỜI TÌM KIẾM TRÊN SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BCARE.VN

  1. Quyền của người mua/người tìm kiếm trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn

   Khi đăng ký trở thành thành viên của Bcare.vn và được Bcare.vn đồng ý, thành viên sẽ được tìm kiếm thông tin bất động sản trên Bcare.vn.

   Đối với thành viên người tìm kiếm sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những hoạt động tại Bcare.vn.

   Thành viên người tìm kiếm sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tìm kiếm hoặc đăng tin tìm kiếm và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn.

   Thành viên người tìm kiếm có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn.

  2. Trách nhiệm của người mua/người tìm kiếm trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn

   Thành viên người tìm kiếm sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

   Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

   Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn là chính xác.

   Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của mình và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch/trao đổi với các Nhà cung cấp trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn.

   Thành viên người tìm kiếm có trách nhiệm cung cấp thông tin về quá trình trao đổi, tuyển dụng để hỗ trợ Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tìm kiếm và Nhà cung cấp.

   Thành viên người tìm kiếm cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những nhu cầu việc làm ảo, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

   Thành viên người tìm kiếm cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn bằng văn bản.

   Thành viên người tìm kiếm không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn.

 12. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

  - Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn cho các NCC và người tìm kiếm biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

  - Quy chế hoạt động sẽ được Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn cập nhật bổ sung liên tục cho phù hợp và BCARE sẽ thông báo trước trên BCARE cho các bên trong vòng 05 ngày làm việc khi có cập nhật, bổ sung. Thành viên tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

 13. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

  - Mọi thành viên và NCC khi sử dụng Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

  - Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng

Sàn giao dịch thương mại điện tử Bcare.vn

Địa chỉ: Số 6, ngách 3/149 phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

E-mail: info@bcare.vn.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

HÁN VĂN NAM