Trở thành đối tác của

BCARE

Điền thông tin theo mẫu, chúng tôi sẽ kết nối với bạn

Tên Bệnh viện, Phòng khám, Bác sĩ
Nhà cung cấp TPCN, Thuốc, ...

Vui lòng cho chúng tôi biết bạn là ai.

Vui lòng nhập Tên Bệnh viện, Phòng khám, Bác sĩ, Nhà cung cấp

Vui lòng nhập Tên người đại diện

Vui lòng nhập Số điện thoại hoặc Số điện thoại không hợp lệ

Email không hợp lệ

BCARE mang lại lợi ích đặc biệt
  • Quảng bá và tăng độ nhận biết thương hiệu cho Bệnh viện, Phòng khám và Bác sĩ
  • Vượt trội về số lượng khách hàng
  • Miễn phí tích hợp hệ thống đặt khám thông minh
  • Cung cấp nhiều giá trị hơn cho khách hàng của bạn
  • Hạn chế tối đa thời gian chờ đợi khi làm thủ tục khám
  • Tra cứu kết quả khám mọi lúc mọi nơi
Bệnh viện, Phòng khám, Bác sĩ
  • Quảng bá và tăng độ nhận biết thương hiệu cho Bệnh viện, Phòng khám và Bác sĩ
  • Vượt trội về số lượng khách hàng
  • Miễn phí tích hợp hệ thống đặt khám thông minh
  • Cung cấp nhiều giá trị hơn cho khách hàng của bạn
  • Hạn chế tối đa thời gian chờ đợi khi làm thủ tục khám
  • Tra cứu kết quả khám mọi lúc mọi nơi
Nhà cung cấp TPCN, Thuốc, ...
  • Quảng bá và tăng độ nhận biết thương hiệu cho Nhà cung cấp TPCN, Thuốc, ...
  • Vượt trội về số lượng khách hàng
  • Miễn phí tích hợp hệ thống đặt khám thông minh
  • Cung cấp nhiều giá trị hơn cho khách hàng của bạn
  • Hạn chế tối đa thời gian chờ đợi khi làm thủ tục khám
  • Tra cứu kết quả khám mọi lúc mọi nơi