Điều khoản dịch vụ - Bcare

 1. ĐIỀU 1: NỘI DUNG CỦA ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

  Website/App Bcare.vn là ứng dụng kết nối các bác sỹ, cơ sở y tế được phép khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật với người có nhu cầu khám, chữa bệnh.

  CƠ SỞ Y TẾ/ BÁC SĨ cung cấp và đăng tải các thông tin về lĩnh vực chuyên khoa và các dịch vụ chăm sóc y tế mà mình được cấp phép và cung cấp cho Khách Hàng.

  CƠ SỞ Y TẾ chịu trách nhiệm và đảm bảo cử bác sỹ cho trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện khám chữa bệnh theo lịch khám đã đăng lên website/ứng dụng Bcare của BCARE.

  CƠ SỞ Y TẾ/ BÁC SĨ chịu trách nhiệm cử bác sỹ cho trình độ chuyên môn phù hợp để tư vấn, giải đáp thắc mắc của Khách hàng thông qua cửa sổ chat, video call và/hoặc các hình thức khác được cung cấp trên website/ứng dụng Bcare.

  CƠ SỞ Y TẾ/ BÁC SĨ xây dựng và chịu trách nhiệm về chuyên môn các bài viết, bài phân tích và/hoặc các báo cáo, nghiên cứu y khoa để đăng tải lên website/ứng dụng Bcare.

  BCARE hỗ trợ CƠ SỞ Y TẾ/ BÁC SĨ trong quá trình thực hiện các công việc của mình thông qua việc đảm bảo website/App bacsi.Bcare.vn/Bcare-Bac Sĩ được vận hành ổn định, khoa học và hiệu quả.

 2. ĐIỀU 2: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHÍ KẾT NỐI

  Phí Dịch Vụ: CƠ SỞ Y TẾ/ BÁC SĨ niêm yết công khai Phí Dịch Vụ Khách cho mỗi lần khách hàng đến khám/ chữa bệnh.

  Phí Kết Nối: CƠ SỞ Y TẾ/ BÁC SĨ sẽ trả Phí Kết Nối cho mỗi lần đặt hẹn thành công thông qua website/App bacsi.Bcare.vn/Bcare-Bac Sĩ.

 3. ĐIỀU 3: QUYỀN CỦA BCARE

  Yêu cầu CƠ SỞ Y TẾ/ BÁC SĨ thực hiện đầy đủ các công việc theo quy định tại Điều 2 của điều khoản dịch vụ này.

  Được quyền liên hệ trực tiếp với Khách hàng để để đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ do CƠ SỞ Y TẾ/ BÁC SĨ cung cấp thông qua website/App bacsi.Bcare.vn/Bcare-Bac Sĩ

  Yêu cầu CƠ SỞ Y TẾ/ BÁC SĨ làm việc với Khách Hàng để giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh.

  BCARE không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Khách Hàng phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động đặt lịch khám, tư vấn, khám chữa bệnh của CƠ SỞ Y TẾ/ BÁC SĨ. BCARE có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này và yêu cầu CƠ SỞ Y TẾ/ BÁC SĨ bồi thường mọi tổn thất gây ra cho BCARE và bên thứ ba do lỗi của CƠ SỞ Y TẾ/ BÁC SĨ.

 4. ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ CỦA CƠ SỞ Y TẾ/ BÁC SĨ

  Đảm bảo có đầy đủ các giấy phép, văn bằng, chứng chỉ chuyên môn đăng ký.

  Đảm bảo toàn bộ các cán bộ y bác sỹ thực hiện các dịch vụ tư vấn, khám chữa bệnh có trình độ chuyên môn phù hợp lĩnh vực y khoa cung cấp và có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ hành nghề theo quy định.

  Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh của bác sỹ do mình chỉ định.

  Đảm bảo và chịu trách nhiệm về hoạt động tư vấn, khám, chữa bệnh của mình phù hợp với chuyên môn và đạo đức hành nghề y.

  Đảm bảo và chịu trách nhiệm về chất lượng tư vấn, khám, chữa bệnh và thời gian đặt lịch khám cho Khách hàng thông qua website/App bacsi.Bcare.vn/Bcare-Bac Sĩ.

  Không có bất kỳ hành động dù trực tiếp hay gián tiếp làm ảnh hưởng đến uy tín của BCARE cũng như thông qua website/App bacsi.Bcare.vn/ Bcare-Bac Sĩ.

  Phối hợp chặt chẽ với BCARE xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình cung cấp các dịch vụ thông qua website/App bacsi.Bcare.vn/Bcare-Bac Sĩ.

  Các quyền, nghĩa vụ khác quy định tại điều khoản dịch vụ này và quy định của pháp luật.

 5. ĐIỀU 5: CẤM TRUY CẬP

  Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào Website/App hoặc bất kỳ phần nào của Website/App Bacsi.bcare.vn và Bcare – Bác Sĩ ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

 6. ĐIỀU 6: CÁC THAY ĐỔI TRÊN WEBSITE/APP

  Chúng tôi có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web này bao gồm bất kỳ khoản mục nào vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước.

 7. ĐIỀU 7: THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

  Chúng tôi có toàn quyền thay đổi điều khoản dịch vụ mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng Website/App Bacsi.bcare.vn và Bcare – Bác Sĩ sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

 8. ĐIỀU 8: THÔNG BÁO VỀ QUYÊN TÁC GIẢ

  Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu của bạn đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, bạn có thể liên hệ với nhân viên phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi tại địa chỉ: info@Bcare.vn.

 9. ĐIỀU 9: LUẬT ÁP DỤNG

  Bạn đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Website/App Bacsi.bcare.vn và Bcare – Bác Sĩ này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng Website/App Bacsi.bcare.vn và Bcare – Bác Sĩ và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.