Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Hà Thành
Kinh Nghiệm
20 năm kinh nghiệm trong phẫu thuật thẩm mỹ
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội