Sự kiện nóng: Sốt xuất huyêt

Thai Sản Trọn Gói Bệnh Viện Vinmec Time City Mới Nhất

05/10/2023
Thai Sản Trọn Gói Bệnh Viện Vinmec Time City Mới Nhất

Việc theo dõi sớm thai kỳ sẽ giúp mẹ bầu có được sự an tâm trong quá trình mang thai. Chương trình thai sản trọn gói sẽ giúp đánh giá được toàn diện về tình hình của mẹ và bé với các chương trình sàng lọc sớm để đưa ra thay đổi về cách chăm sóc tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của bé ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

1. CHƯƠNG TRÌNH THAI SẢN TRỌN GÓI

Thai Sản Trọn Gói Bệnh Viện Vinmec Time City Mới Nhất - ảnh 1

Thai Sản Trọn Gói Bệnh Viện Vinmec Time City Mới Nhất - ảnh 2

Thai Sản Trọn Gói Bệnh Viện Vinmec Time City Mới Nhất - ảnh 3

Thai Sản Trọn Gói Bệnh Viện Vinmec Time City Mới Nhất - ảnh 4

Thai Sản Trọn Gói Bệnh Viện Vinmec Time City Mới Nhất - ảnh 5

Thai Sản Trọn Gói Bệnh Viện Vinmec Time City Mới Nhất - ảnh 6

2. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRỌN GÓI THAI SẢN

Chương trình theo dõi thai sản12 tuần22 tuần
Thai đơnThai đôiThai đơnThai đôi
Sinh thường52.000.00063.000.00045.000.00055.000.000
Sinh mổ (đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 1)65.000.00077.000.00060.000.00070.000.000
Sinh mổ (đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 2)68.000.00078.000.00062.000.00073.000.000
Sinh mổ (đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 3)72.000.00084.000.00065.000.00076.000.000

Chương trình theo dõi thai sản27 tuần36 tuần
Thai đơnThai đôiThai đơnThai đôi
Sinh thường44.000.00052.000.00040.000.00047.000.000
Sinh mổ (đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 1)56.000.00067.000.00054.000.00061.000.000
Sinh mổ (đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 2)60.000.00068.000.00056.000.00062.000.000
Sinh mổ (đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 3)66.000.00074.000.00061.000.00068.000.000