Chứng khó đọc

Tóm tắt Chứng khó đọc

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Chứng khó đọc
  • Dyslexia

Là rối loạn gây ra các vấn đề với việc đọc và hiểu ngôn ngữ nói, cũng được gọi là khuyết tật đọc hoặc rối loạn đọc phát triển. Rối loạn này ảnh hưởng đến khoảng 5% trẻ em, và các em thường có trung bình trên tình báo trung bình. Nguyên nhân của rối loạn này là do phần não có chức năng xử lý hình ảnh sang dạng ngôn ngữ có vấn đề. Rối loạn này có xu hướng di truyền.

Triệu chứng

Khó khăn về đọc thường biểu hiện ở trẻ 7 tuổi Đọc miệng có nhiều lỗi: đọc sót chữ cái (đắng - đắn, phán - phá) hay sót từ, đọc thêm các chữ cái (cái ca - cái can) hay đọc thêm từ, đọc lạc, đọc chệch các từ (con kiến - con cớn), đọc thay thế chữ cái (con - chon) hay từ đọc đảo lộn chữ cái (cá - ác, chí - híc) Khó phân biệt các chữ cái in và cỡ nét chữ nhất là các chữ cái chỉ khác nhau về hướng không gian và độ dài của nét chữ (b - d, p - q, a - d) Tốc độ đọc chậm, và có nhiều chỗ đọc hiểu kém: không thể nhớ lại các chi tiết đã đọc, không thể rút ra kết luận từ nội dung đoạn văn vừa đọc Hầu hết các trẻ bị rối loạn đọc khi sao chép các văn bản viết hay bằng chữ in đều viết chính tả kém, thường sợ đọc và chép bài

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

  • Kiểm tra đánh giá tầm nhìn và chức năng thần kinh.

  • Thử nghiệm bổ sung bao gồm thử nghiệm tâm lý và giáo dục để loại trừ các nguyên nhân khác của chứng rối loạn.

Điều trị

Điều trị bao gồm: Giáo dục đặc biệt đa giác quan (Multisensory), dạy kèm từng cá nhân, kế hoạch giáo dục tùy chỉnh và tư vấn tâm lý.

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội