Nấm phổi

Hình ảnh Nấm phổi

Tóm tắt Nấm phổi

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Phế quản
  • Phế viêm
  • Pneumocystis carinii

Nấm phổi, Phế quản, Phế viêm hay Pneumocystis carinii Là nhiễm trùng phổi do nấm Pneumocystis jiroveci (ban đầu được gọi là Pneumocystis carinii) gây ra

Triệu chứng

Triệu chứng Nấm phổi, Phế quản, Phế viêm hay Pneumocystis carinii là Sốt, ho, khó thở, tức ngực, đau ngực.

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

Điều trị

Điều trị Nấm phổi, Phế quản, Phế viêm hay Pneumocystis carinii là Sử dụng thuốc kháng sinh đường uống hoặc truyền tĩnh mạch.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày