Oppositional defiant disorder

Tóm tắt Oppositional defiant disorder

Các tên gọi khác của bệnh này:

Oppositional defiant disorder Là sự tái diễn cùa những kiểu hành vi bất hợp tác, ương bướng, không tuân theo, chống đối của trẻ đối với người có quyền lực, quyền uy với các em

Triệu chứng

Hay mất bình tĩnh

Chẩn đoán

Tối thiểu 4 triệu chứng hành vi tức giận, ương bướng hoặc thù hằn kéo dài trong vòng ít nhất 6 tháng. Và được thể hiện, tương tác với ít nhất 1 người không phải người trong gia đình

Điều trị

Tham vấn, trị liệu tâm lý, đào tạo cha mẹ cách quản lí con (PMT).

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội