Phacoscotasmus

Hình ảnh Phacoscotasmus

Tóm tắt Phacoscotasmus

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Aphakia

Phacoscotasmus hay Aphakia là sự vắng mặt của thủy tinh thể tự nhiên do bẩm sinh hoặc là kết quả của phẫu thuật cắt bỏ hoặc chấn thương.

Triệu chứng

Triệu chứng Phacoscotasmus hay Aphakia là Viễn thị (không nhìn thấy vật ở gần), không có khả năng tập trung tầm nhìn ở những khoảng cách khác nhau

Chẩn đoán

Chẩn đoán Phacoscotasmus hay Aphakia là Hỏi bệnh sử và khám thực thể nhãn khoa.

Điều trị

Điều trị Phacoscotasmus hay Aphakia bao gồm kính, kính áp tròng hoặc kính nội nhãn.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày