Phổ tâm thần phân liệt

Tóm tắt Phổ tâm thần phân liệt

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Schizophrenia spectrum
  • Tâm thần phân liệt

Tâm thần phân liệt là một nhóm các rối loạn não nghiêm trọng, tâm thần phân liệt có thể dẫn đến một số ảo giác, ảo tưởng, suy nghĩ và hành vi bị rối loạn

Triệu chứng

Hoang tưởng: tin tưởng chắc chắn, vô căn cứ, phi logic, khác thường vào một điều sai lầm nào đó. Các kiểu hoang tưởng: hoang tưởng bị truy hại, hoang tưởng trung tâm, hoang tưởng vĩ đại, hoang tưởng bị điều khiển

Chẩn đoán

Hoang tưởng

Điều trị

Các thuốc chống loạn thần (Haloperidol/Haldol, Clozapine/Clozaril, Risperidone/Risperdal, Olanzapine/Zyprexa, Quetiapine/Seroquel, Ziprasidone/Geodon, Aripiprazole/Abilify, Paliperidone/Invega)

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội