Rối loạn dây thần kinh sọ não số III

Hình ảnh Rối loạn dây thần kinh sọ não số III

Tóm tắt Rối loạn dây thần kinh sọ não số III

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Viêm đơn dây thần kinh sọ số 3
  • Rối loạn nhìn màu ở mắt
  • Rối loạn dây thần kinh vận nhãn

Các dây thần kinh sọ não thứ ba, còn gọi là dây thần kinh vận nhãn, là một trong ba dây thần kinh sọ não kiểm soát sự chuyển động của mắt

Triệu chứng

Nhìn đôi, lác mắt, giãn đồng tử, rối loạn phản xạ đồng tử với ánh sáng, sụp mi, liệt điều tiết, rối loạn hội tụ (nhãn cầu không đưa lên và vào trong được).

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

  • Chụp ảnh não với chụp cắt lớp vi tính (CT Scan).

  • Chụp cộng hưởng từ (MRI) thường được thực hiện để xác định nguyên nhân gây rối loạn.

Điều trị

Xét nghiệm máu toàn bộ (CBC).

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày