Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD)

Tóm tắt Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD)

Các tên gọi khác của bệnh này:

ADHD là rối loạn tăng động giảm chú ý, đây là một rối loạn đặc trưng bởi sự hấp tấp, hiếu động thái quá và giảm chú ý

Triệu chứng

Luôn đi lại, di chuyển; Nói chuyện quá nhiều; Thiếu kiên nhẫn trong việc phải chờ đợi đến lượt mình

Chẩn đoán

Khám: bác sĩ của bạn có thể làm một số chẩn đoán hình ảnh và các xét nghiệm khác để loại trừ các nguyên nhân khác có thể có của các triệu chứng được ghi nhận

Điều trị

Amphetamines bao gồm dextroamphetamine (Dexedrine), dextroamphetamine-amphetamine (Adderall) và lisdexamfetamine (Vyvanse)

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội