Tác dụng phụ của thuốc Bismuth

Tóm tắt Tác dụng phụ của thuốc Bismuth

Các tên gọi khác của bệnh này:

Bismuth hồng là thành phần tích cực trong Pepto-Bismol và Kaopectate, nuốt Bismuth hồng làm cho phân có màu đen.

Triệu chứng

Triệu chứng Tác dụng phụ của thuốc Bismuth là Phân có màu đen.

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

  • Xét nghiệm kiểm tra máu trong phân để loại trừ nguyên nhân khác

Điều trị

Không cần điều trị. Màu phân trở lại bình thường trong một vài ngày.

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội