Tiêu Chảy do Clostridium difficile

Hình ảnh Tiêu Chảy do Clostridium difficile

Tóm tắt Tiêu Chảy do Clostridium difficile

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Viêm đại tràng giả mạc

Viêm đại tràng giả mạc hay Tiêu Chảy do Clostridium difficile là viêm đại tràng xảy ra ở một số người đã dùng kháng sinh. Viêm đại tràng giả mạc đôi khi được gọi là viêm đại tràng do kháng sinh (Antibiotic-associated colitis) hoặc viêm đại tràng C. Difficile

Triệu chứng

Triệu chứng Viêm đại tràng giả mạc hay Tiêu Chảy do Clostridium difficile là Tiêu chảy, đôi khi có máu, đau quặn bụng, sốt, phân có mủ hoặc chất nhầy, buồn nôn, mất nước.

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

  • Xét nghiệm phân thường có thể xác định sự hiện diện của C.difficile trong ruột già.

Điều trị

Ngừng sử dụng thuốc kháng sinh hiện tại và dùng loại kháng sinh có hiệu quả chống lại C.difficile. Điều trị các dấu hiệu và triệu chứng tái phát.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày