U xơ thần kinh loại 2

Hình ảnh U xơ thần kinh loại 2

Tóm tắt U xơ thần kinh loại 2

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • U xơ thần kinh loại 2

U xơ thần kinh loại 2 là rối loạn di truyền mà trong đó khối u hình thành ở mô thần kinh. Những khối u này có thể lành tính hoặc ác tính. Không giống như các loại u xơ thần kinh khác, những người bệnh u xơ thần kinh loại 2 lành tính thường có khối u phát triển chậm ở cả hai tai. Những khối u này có tên là u thần kinh tiền đình.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày