Ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC)

Tóm tắt Ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC)

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC)

Ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC), đôi khi được gọi là ung thư biểu mô tế bào nhỏ, gây ra khoảng 10–15% tất cả các bệnh ung thư phổi. Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC) gây ra các bệnh ung thư phổi còn lại.

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội