Ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC)

Hình ảnh Ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC)

Tóm tắt Ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC)

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC)

Ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC), đôi khi được gọi là ung thư biểu mô tế bào nhỏ, gây ra khoảng 10–15% tất cả các bệnh ung thư phổi. Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC) gây ra các bệnh ung thư phổi còn lại.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày