Xét nghiệm đè nén Clonidine

Hình ảnh Xét nghiệm đè nén Clonidine

Tóm tắt Xét nghiệm đè nén Clonidine

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Xét nghiệm đè nén Clonidine

Chẩn đoán

Kết quả của bạn có ý nghĩa gì?

Xét nghiệm của bạn bình thường nếu:

  • Norepinephrine huyết thanh giảm đến giới hạn bình thường;

  • Norepinephrine huyết thanh giảm đến dưới 50% so với giá trị ban đầu;

  • Catecholamine huyết thanh toàn phần (Epi, NE và DA) giảm đến giới hạn bình thường (500 pg/mL hoặc ít hơn);

  • Normetanephrine huyết thanh giảm 40% so với giá trị ban đầu.

Tuy nhiên, những thay đổi trong epinephrine và metanephrine huyết thanh là tùy biến và do đó không thể chẩn đoán u tế bào ưa crôm bằng việc sử dụng xét nghiệm này.

Trước đây, các nhà nghiên cứu tập trung và tranh luận kết luận dương tính của xét nghiệm, ví dụ như với bệnh nhân tăng huyết áp mà không có u tế bào ưa crôm có mức norepinephrine thường hoặc gần bình thường, kết luận có thể là dương tính giả. Ngược lại, ở bệnh nhân u tế bào ưa crôm và có mức norepinephrine nền bình thường, kết luận có thể là âm tính giả. Những vấn đề này dường như đã được giải quyết bằng việc sử dụng normetanephrine và loại trừ xét nghiệm ở những bệnh nhân có free metanephrine huyết tương nền bình thường.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn phương pháp hỗ trợ điều trị tốt nhất.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày