Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Kinh Nghiệm
1995 - 2001: Bác sĩ tại khoa Cấp cứu - Bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi
2001 - 2004: Học Cao học tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2004 - 2005: Bác sĩ tại khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Thống nhất TP Hồ Chí Minh
2005 - 2014: Bác sĩ tại khoa Tim mạch - Bệnh viện Bưu điện II
2014 - 2015: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
2015 - nay: Bác sĩ tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội