Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI HOÀNG HẠNH
Nơi công tác
  • PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI HOÀNG HẠNH
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức