Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng khám Nội - Bác sĩ Đào Ngọc Bảo. Nguyên là Trưởng khoa Tiêu hóa viện Quân y 103
Nơi công tác
  • Phòng khám Nội - Bác sĩ Đào Ngọc Bảo
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức