Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng khám Nội - Bác sĩ Đào Ngọc Bảo. Nguyên là Trưởng khoa Tiêu hóa viện Quân y 103
Nơi công tác
  • Phòng khám Nội - Bác sĩ Đào Ngọc Bảo
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội