Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Siêu âm - Phòng khám 125 Thái Thịnh
Nơi công tác
  • Phòng khám 125 Thái Thịnh
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức