Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Bình Minh
Nơi công tác
  • Phòng khám Đa khoa Bình Minh
Kinh Nghiệm
Trưởng khoa Thận – Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai
Giảng viên cao cấp trường Đại học Y Hà Nội.
Trưởng phân môn Thận – Tiết niệu, Đại học Y Hà Nội
Trưởng Bộ môn Nội Tổng hợp Đại học Y Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tổng thư ký Hội Thận học Hà Nội