Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Bình Minh
Nơi công tác
Kinh Nghiệm
Trưởng khoa Thận – Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai
Giảng viên cao cấp trường Đại học Y Hà Nội.
Trưởng phân môn Thận – Tiết niệu, Đại học Y Hà Nội
Trưởng Bộ môn Nội Tổng hợp Đại học Y Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tổng thư ký Hội Thận học Hà Nội
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội