Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại PHÒNG KHÁM MẮT QUANG HÀ
Nơi công tác
  • PHÒNG KHÁM MẮT QUANG HÀ
Kinh Nghiệm
Bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung Ương (1980 - nay)
Phó khoa Chấn thương, Phó Viện trưởng Viện mắt (2000)
Nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương (2007 - 2015)
Giải thưởng và ghi nhận
Thầy thuốc Nhân dân
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng chống mù lòa
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội