Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Glôcôm Bệnh Viện Mắt Trung ương
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Mắt Trung Ương
Kinh Nghiệm
Nhiều năm kinh nghiệm trong chuyên khoa Glocom
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức