Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ nha khoa tại Nha Khoa Thẩm Mỹ Hàn Lâm
Nơi công tác
  • Nha Khoa Thẩm Mỹ Hàn Lâm
Kinh Nghiệm
Hơn 25 năm hoạt động trong nghề
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức