Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chính tại Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi - Bác Sỹ Lê Bá Tuấn. Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương
Nơi công tác
  • Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi - Bác Sỹ Lê Bá Tuấn
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức