Giới thiệu
Chức vụ
Phó Giám đốc BV Da liễu Trung ương
Nơi công tác
  • Bệnh viện Da liễu Trung ương
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức