Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng khám Nhi - Bs Lê Minh Trác. Giám đốc trung tâm chăm sóc và điều trị Sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Nơi công tác
  • Phòng khám Nhi - Bs Lê Minh Trác
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức