Giới thiệu
Chức vụ
Chịu trách nhiệm chính tại Trung tâm Tư vấn Tâm lý 247
Nơi công tác
  • Trung tâm Tư vấn Tâm lý 247
Kinh Nghiệm
Hơn 5 năm kinh nghiệm Với hàng nghìn ca tư vấn trực tiếp và hàng vạn cuộc điện thoại
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức