Giới thiệu
Chức vụ
Chịu trách nhiệm chính tại Trung tâm Tư vấn Tâm lý 247
Nơi công tác
  • Trung tâm Tư vấn Tâm lý 247
Kinh Nghiệm
Hơn 5 năm kinh nghiệm Với hàng nghìn ca tư vấn trực tiếp và hàng vạn cuộc điện thoại
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội