Giới thiệu
Chức vụ
Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức
Kinh Nghiệm
Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (2016 - nay)
Bác sĩ điều trị, Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (2008 - 2015)
Bác sĩ điều trị, Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (2004 - 2006)
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội viên hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội