Giới thiệu
Chức vụ
Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức
Kinh Nghiệm
Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (2016 - nay)
Bác sĩ điều trị, Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (2008 - 2015)
Bác sĩ điều trị, Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (2004 - 2006)
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội viên hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam