Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa khoa nội hô hấp
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH
Kinh Nghiệm
2014 đến nay Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam
2007- 2014 Chủ tịch Hội Hô hấp Hà Nội
3/2020 đến 6/2020 Quyền chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai
11/2019 đến 3/2020 Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Bạch Mai
6/2010 đến 6/2020 Bí thư chi bộ Hô Hấp – Đảng uỷ viên / TVĐU Đảng bộ Bệnh viện BM
2/2007 đến 10/2019 Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai: phụ trách công tác quản lý chất lượng, cấp cứu hồi sức, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống dịch bệnh
6/2011 đến 6/2020 Giám đốc trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội
6/2003 đến 6/2011 Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội
12/2002-6/2003 Quyền trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội
8/2001-11/2002 Phó trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội
Từ 7/2020 Giảng viên cao cấp bộ môn Nội Tổng hợp Trường Đại học Y Hà Nội
6/2009 đến 6/2020 Trưởng bộ môn Nội Tổng hợp Trường Đại học Y Hà Nội
11/2006-5/2009 Phó trưởng bộ môn Nội Tổng hợp Trường Đại học Y Hà Nội
3/2000- 7/2001 Giảng viên bộ môn Nội tổng hợp – Trường Đại học Y Hà Nội.
Giải thưởng và ghi nhận
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ năm 2002
Bằng khen của Bộ Y tế
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam
Chủ tịch Hội Hô hấp Hà Nội
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội