Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2
Kinh Nghiệm
Trưởng khoa, khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn (Tháng 9/2015 - nay)
Trưởng khoa, khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai (Tháng 3/1999 - tháng 08/2014)
Phó trưởng khoa, khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai (Tháng 02/1996 - tháng 02/1999)
Bác sĩ tại khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai (Tháng 11/1983 - tháng 10/1996)
Bác sĩ Quân Y tại Quân khu 3, Bộ Quốc Phòng (Tháng 10/1979 - tháng 10/1983)
Giải thưởng và ghi nhận
Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân năm 2007
Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2010
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Thành viên Hội Y học cổ truyền Việt Nam
Thành viên Hội Thấp khớp học Việt Nam
Thành viên Hội Hô hấp Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội