Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng khám Sản phụ khoa Bác sĩ Nguyễn Quảng Bắc. Trưởng khoa Khoa Sản nhiễm khuẩn - Bệnh Viện phụ sản trung ương
Nơi công tác
  • Phòng khám Sản phụ khoa Bác sĩ Nguyễn Quảng Bắc
Kinh Nghiệm
Bệnh viện Phụ sản An Thịnh
Trưởng khoa Khoa Sản nhiễm khuẩn - Bệnh Viện phụ sản trung ương
Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản khoa và phụ khoa
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
  • Không có nhận xét nào.