Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Bệnh viện Phụ Sản An Thịnh
Kinh Nghiệm
Đóng góp nhiều công trình nghiên cứu, báo cáo khoa học về Nội tiết và Sinh sản phụ nữ
Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội tiết và sản phụ khoa
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Thành viên Hội sản phụ khoa Việt Nam, Hội Nội tiết tố và Sinh sản Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội